Vraagprogramma

Lhee, juni 2018                                                

 

Beste veehoud(st)er,

 

 

Jarenlang werd de grootste noordelijke zomerkeuring gehouden op het keuringsterrein van de Stroomruiters te Beilen. Dit jaar zal dit op een nieuwe locatie plaatsvinden.

Al bijna 40 jaar wordt in Lhee, vlakbij Dwingeloo, de Oogstdag georganiseerd. Er is tijdens dit bijzondere evenement veel te genieten en mensen van binnen en buiten de sector, beleven er een schitterende dag. Dat levert al jaren tussen de 6.000 en 8.000 bezoekers op. Midden in het dorp, op een schitterend driehoekig perceel, zal op zaterdag 10 augustus 2019 de eerste editie van de RSN nieuwe stijl plaatsvinden.

 

Voor het houden van deze fantastische keuring doen wij middels deze brief graag een beroep op u. Mede door uw deelname aan deze zomerkeuring kunnen we, net als voorgaande jaren, er weer een fantastisch evenement van maken. Verder is deze show vooral een gezellige en sportieve competitie.

 

Melkvee

Het melkvee wordt bij zwartbont gekeurd in drie categorieën (vaarzen, midden categorie en oudere dieren). Dieren voor de eerste gekalfd, ouder dan 2.08 jaar (32 maanden) worden bij de middenklasse ingedeeld.

Roodbont

Na het succes van voorgaande jaren, wordt ook dit jaar gezamenlijk met Roodbont Noord, een eigen platform geboden voor de roodbonte koeien. Deze zullen in een aparte ring, apart van de zwartbonte koeien, de strijd voor het kampioenschap met elkaar aan gaan.

Bij roodbont wordt gekeurd in twee categorieën (jonge koeien en oudere koeien).

Bij roodbont is een zogenaamde ‘toplijn’ niet toegestaan.

 

Productieklasse

Dit jaar willen we bij voldoende deelname, bij zowel zwart- als roodbont, weer een productierubriek samenstellen met koeien die een minimale levensproductie hebben van 55.000 kg melk. (Bij niet voldoende dieren in deze categorie, worden de dieren door de organisatie bij de oudste rubriek koeien ingedeeld).

 

Bedrijfsgroepen

Voor bedrijfsgroepen geldt voor alle categorieën (melkvee, pinken en kalveren) een 3-tal. Deze dienen te bestaan uit dieren van één bedrijf welke ’s morgens hebben deelgenomen aan de individuele keuring.

 

Jongvee

De kalveren dienen geboren te zijn tussen 10-08-2018 en 10-05-2019.

De pinken dienen niet jonger te zijn dan 1 jaar oftewel geboren voor 10-08-2018.

Zij zullen allen beoordeeld worden op exterieur.

 

KOC – voorbrengen/toilet – Young Breeders

De jeugd kan op het opgaveformulier aangeven of zij ook deel willen nemen aan de competitie voor het beste voorbrengen en beste toilet. Deze wordt opgedeeld in drie leeftijdscategorieën.

 

  • KOC (kalveropfokcompetitie) – begeleid(st)er 4 t/m 10 jaar

 

  • Voorbrengen en toilet – begeleid(st)er 11 t/m 13 jaar

Keuze: 2a) Voorbrengen en toilet – begeleid(st)er 14 t/m 17 jaar

Of:       2b) Young Breeders - begeleid(st)er 14 t/m 17 jaar

 

  • Young Breeders – begeleid(st)er 18 t/m 30 jaar

 

 

 

 

Veiling

Tijdens de pauze van de rundveekeuring houden we een veiling van hoogwaardig fokmateriaal.

Wij zijn nog op zoek naar dieren voor deze veiling.

Voor deze dieren gelden dezelfde gezondheidseisen als hieronder beschreven.
Heeft u nog interessant, hoogwaardig fokmateriaal die u aan zou willen bieden voor de veiling, laat dit ons voor 21 juni weten. Opgave kan via bijgevoegd formulier. Hierop staat tevens wat uitgebreidere informatie. Mocht u vragen hebben of meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Robert Neppelenbroek 06-13 90 58 67 of Alex Verwaijen  06 – 40 32 48 15

 

 

Gezondheidseisen

Op de Rundvee Show Noord mogen alleen bedrijven vrij van Leptospirose mee doen.

Alle dieren aanwezig op de keuring dienen vrij van IBR en BVD te zijn. In de bijlage is een schematisch weergave toegevoegd, u dient hier aan te voldoen om deel te nemen aan de keuring.

 

De status betreffende de ziektes (Lepto, IBR en BVD) zal men door middel van een GD Certificaat en/of dierenartsverklaring vóór de keuring aannemelijk moeten maken naar de keuringscommissie.

Vermeld bij de eventuele bloedonderzoeken naast uw eigen, ook ons UBN 6502698 ! U dient zelf zorg te dragen voor een kopie van uitslagen van koeien die eerder onderzocht zijn. Deze kopieën graag met de inzendformulieren meesturen.

 

De laatste twee maanden voor de show mogen er geen besmettelijke veeziekten geconstateerd zijn.

De dierenarts moet binnen 5 dagen voorafgaand aan de show de dieren klinisch te onderzoeken.

Wij adviseren om bij vragen uw dierenarts te raadplegen.

 

 

 

Inzenden kan vanuit geheel Noord-Nederland.

 

 

Met vriendelijke groeten,                                  

Namens de Rundvee Show Noord commissie,

 

Mirjam Smidts-Snoeks

06 - 33 33 31 73

 

 

 

 

Opgave kan via de bijgevoegde formulieren per mail naar rundveeshownoord@gmail.com

 

De opgave mogelijkheid sluit:

Maandag 24 juni 2019

 

 

 

Bijlage: