Vraagprogramma

Op zaterdag 4 augustus 2018 wordt de 14e editie van grootste noordelijke zomerkeuring gehouden in Beilen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor het houden van deze fantastische keuring doen wij graag een beroep op u. Mede door uw deelname aan deze zomerkeuring kunnen we, net als voorgaande jaren, er weer een fantastisch evenement van maken. Verder is deze show vooral een gezellige en sportieve competitie.

Deelnemen kan op/in de volgende manieren/ categorieën:

- Kalverkeuring
- Jongvee opfokwedstrijd, voor leeftijd deelnemer en kalf: zie informatie verderop.
- Pinken
- Melkkoeien
- Duurzame productiekoeien & > 55.000 kg melk
- Bedrijfscollecties van drie dieren per categorie per veehouder

Na het succes van voorgaande jaren, wordt ook dit jaar gezamenlijk met Roodbont Noord, een eigen platform geboden voor de roodbonte koeien. Deze zullen in een aparte ring, apart van de zwartbonte koeien, de strijd voor het kampioenschap met elkaar aan gaan.
Mocht u hulp of advies nodig hebben bij het uitzoeken dan willen Kees Simons (0597-421677) en Gerrit Woertink (0593-568021), namens Roodbont Noord, u daar graag bij helpen.

Bij roodbont is een zogenaamde ‘toplijn’ niet toegestaan. Bij zwartbont en het jongvee (zowel rood-als zwartbont) wordt de mogelijkheid van een ‘toplijn’ wel toegestaan.

Veiling
Tijdens de pauze van de rundveekeuring houden we een veiling van hoogwaardig fokmateriaal. We hebben ons ten doel gesteld om Rundvee Show Noord voor een groter publiek aantrekkelijker te maken en te houden. Ons streven is tevens om hoogwaardig fokmateriaal tot waarde te brengen.

Wij zijn nog op zoek naar dieren (of embryo’s) voor deze veiling. Voor deze dieren gelden dezelfde gezondheidseisen als op de volgende pagina beschreven.
Heeft u nog interessant, hoogwaardig fokmateriaal die u aan zou willen bieden voor de veiling, laat dit ons voor 19 juni weten. Opgave kan via bijgevoegd formulier. Hierop staat tevens wat uitgebreidere informatie. Mocht u vragen hebben of meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Robert Neppelenbroek 06-13 90 58 67 

Inzenden kan vanuit geheel Noord-Nederland.

Opgave kan via deze formulieren voor maandag 19 juni.
E-mail deze naar rundveeshownoord@gmail.com of stuur de ingevulde formulieren naar: M. Smidts-Snoeks, Heereburen 7, 9884 TC Niehove.

De gezondheidsregels
Wij organiseren een IBR en BVD veilige keuring. Dit houdt in dat officieel vrij gecertificeerde bedrijven bij deelname hun vrije status behouden.

Leptospirose
- Het bedrijf is officieel leptospirose-vrij gecertificeerd.

IBR
Er worden alleen IBR-vrije dieren toegelaten.

- Het bedrijf is officieel IBR-vrij gecertificeerd.

- Het bedrijf behoudt zijn IBR-vrije status na deelname. Bij terugkeer van de deelnemende   dieren op het bedrijf zijn geen extra maatregelen nodig. Voor optimale bescherming adviseert de GD dieren afkomstig van gecertificeerd vrije bedrijven twee keer te vaccineren met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin (dood vaccin), volgens het voorschrift van de fabrikant.

- Dieren van niet gecertificeerde IBR-vrije bedrijven (onverdacht is ook niet-vrij) moeten tweemaal (2 en 5 weken voor de keuring) vaccineren met een geïnactiveerd gE negatief IBR vaccin, volgens het voorschrift van de fabrikant. De laatste vaccinatie dient niet korter dan twee weken voor de keuring plaats te vinden.

Daarnaast moeten deze dieren maximaal 8 weken voorafgaand aan de show worden getapt op IBR gE. Alleen vrije dieren worden toegelaten!

- Dieren enten in week 26 (vóór 1 juli) en ± 2 weken voor de show, dus vóór 22 juli.

BVD
Er worden alleen BVD-vrije dieren toegelaten.

- Het bedrijf is officieel BVD gecertificeerd vrij. Het bedrijf behoudt zijn BVD-vrije status na deelname.

 - Dieren van niet gecertificeerde BVD-vrije bedrijven moeten worden onderzocht op aanwezigheid van het BVD-virus. Alleen BVD-virusvrije dieren worden toegelaten. 

Dit bloedonderzoek dient te gebeuren bij de 1 e IBR-enting in week 26. Dieren die eerder BVD vrij zijn bevonden hoeven niet opnieuw onderzocht te worden, mits de dieren 1 maand oud waren ten tijde van het onderzoek. 

Als uw dier door de dierenarts onderzocht wordt op IBR en BVD, graag op het inzendformulier van de dierenarts als extra adres UBN 6072874 vermelden (is UBN van de keuring). U dient zelf zorg te dragen voor een kopie van uitslagen van koeien die eerder zijn onderzocht. Deze kopieën graag met de inzendformulieren meesturen.

Algemeen

- Er zijn de laatste 2 maanden voor de show op het bedrijf geen besmettelijke veeziekten geconstateerd.

- De dierenarts moet binnen 5 dagen voorafgaand aan de show de dieren klinisch onderzoeken.

Wij adviseren om bij vragen uw dierenarts te raadplegen.